לאה אלכסנדרוביץ

07.03.1955
נבחרה לאסתר המלכה לשנת תשט"ו
לאה אלכסנדרוביץ
צילום : "חיים פין"