מארי בלנשאר

23.03.1955
הכוכבת העולה של חברת אוניברסל אינטרנציונל
מארי בלנשאר
צילום : "אוניברסל אינטרנשיונל"