חנה מסינגר

30.03.1955
דוגמנית
חנה מסינגר
צילום : "חנה לנדס"