דוגמנית אופנה לאביב

06.04.1955
דוגמנית
דוגמנית אופנה לאביב
צילום : "חיים פין"