קוטי רודר

08.06.1955
דוגמנית
קוטי רודר
צילום : "לא ידוע"