קולין מילר

15.06.1955
שחקנית "אוניברסל"
קולין מילר
צילום : "לא ידוע"