אילנה כרמל

29.06.1955
מלכת היופי לשנת 1955
אילנה כרמל
צילום : "חיים פין"