אילנה כרמל

06.07.1955
מלכת היופי לשנת 1955
אילנה כרמל
צילום : "חנה לנדס"