אילנה כרמל

13.07.1955
מלכת היופי לשנת 1955, טסה לייצג אותנו בתחרות מיס תבל בארה"ב
אילנה כרמל
צילום : "חנה לנדס"