אילנה כרמל

27.07.1955
מלכת היופי לשנת 1955 בשמלה ישראלית מקורית של רחל פרידמן
אילנה כרמל
צילום : "חנה לנדס"