הילוי רומבין

03.08.1955
מיס תבל לשנת 1955
הילוי רומבין
צילום : "לא ידוע"