פיקניק בים

17.08.1955
נערה בבגד ים
פיקניק בים
צילום : "לא ידוע"