נערות

31.08.1955
אוכלות גלידה בים
נערות
צילום : "לא ידוע"