דוגמנית

14.09.1955
גיליון מיוחד לראש השנה
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"