מרים גרשוני

21.09.1955
סגנית מלכת היופי לשנת 1955
מרים גרשוני
צילום : "פוטו סלמן"