דוגמנית

28.09.1955
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"