צברית מבן שמן

02.11.1955
צברית
צברית מבן שמן
צילום : "לא ידוע"