ג'ודי גרלנד

16.11.1955
שחקנית קולנוע אמריקאית
ג'ודי גרלנד
צילום : "לא ידוע"