דבורה שלונסקי

24.12.1947
דמות השבוע: הרבנית דבורה שלונסקי, אם האסירים היהודים, שהביאה אוכל לאסירי ציון ברוסיה ועתה מטפלת באסירים ביפו. הזוכה בתחרות הצילומים: בלהה ציפורי
דבורה שלונסקי
צילום : "לא ידוע"