הרגליים של הרקדנית בלטנירה סוסולובסקי

30.11.1955
לכבוד "מצעד האמנים"
הרגליים של הרקדנית בלטנירה סוסולובסקי
צילום : "לא ידוע"