גריטה בהרל

14.12.1955
גריטה בהרל
צילום : "האנס קאופמן"