תמונת שער שבחרו הקוראות

21.12.1955
תמונת שער שבחרו הקוראות
צילום : "לא ידוע"