מרים זילברמן

31.12.1947
דמות השבוע: מרים זילברמן, מורה למוזיקה בתל אביב. הזוכה בתחרות הצילומים: נחום רוזן
מרים זילברמן
צילום : "לא ידוע"