מרתה גרהאם

08.02.1956
רקדנית בלט
מרתה גרהאם
צילום : "לא ידוע"