מורה עם מסכה לפורים

21.02.1956
לכבוד פורים
מורה עם מסכה לפורים
צילום : "חיים פין"