שרה זיידנר

29.02.1956
זכתה בתואר אסתר המלכה לשנת תשט"ז
שרה זיידנר
צילום : "לא ידוע"