מרים קוטלר

14.03.1956
סגנית מלכת היופי לשנת 1955 ביום חתונתה
מרים קוטלר
צילום : "לא ידוע"