אילנה כרמל

21.03.1956
מלכת היופי של ישראל לשנת 1955
אילנה כרמל
צילום : "לא ידוע"