דוגמנית אופנה לאביב

04.04.1956
דוגמנית
דוגמנית אופנה לאביב
צילום : "לא ידוע"