חיילת

11.04.1956
בגיליון מיוחד ליום העצמאות
חיילת
צילום : "לא ידוע"