מרטין קארול

07.05.1956
חשפנית
מרטין קארול
צילום : "לא ידוע"