אביבה פאר

15.05.1956
מלכת היופי לשנת 1954
אביבה פאר
צילום : "לא ידוע"