שער מיוחד לקראת תחרות מלכת היופי

06.06.1956
"מי תהיה מלכת היופי של ישראל?" שואלים לוחות המודעות
שער מיוחד לקראת תחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"