המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

13.06.1956
תמונותיהן של 24 המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"