פרלה קנדי

14.01.1948
דמות השבוע: פרלה קנדי, הרוח החיה של אגודת עזרה ליולדות, המסייעת בציוד ובטיפול בתינוקות וילדים, וכן מממנת לידות ב"הדסה" למחוסרות אמצעים. הזוכה בתחרות הצילומים: אסתר צרפתי
פרלה קנדי
צילום : "לא ידוע"