שרה טל

27.06.1956
שבוע ראשון עם מלכת היופי של ישראל לשנת 1956
שרה טל
צילום : "פוטו סלמן"