שרה טל

18.07.1956
מלכת היופי לשנת 1956 בדרך לניו-יורק
שרה טל
צילום : "לא ידוע"