מרים גרוס

05.09.1956
מרים גרוס
צילום : "האנס קאופמן"