דוגמנית

12.09.1956
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"