רחל לימון

18.09.1956
רעייתו של ראש משלחת משרד הביטחון בפריז, מרדכי לימון
רחל לימון
צילום : "לא ידוע"