שרה טל

26.10.1956
מלכת היופי לשנת 1956
שרה טל
צילום : "לא ידוע"