מתנדבת עם ציוד רפואי

13.10.1956

"מיד עם הכרזת מצב החירום, נתמלאו אולמי מד"א מתנדבות", כך נכתב בהסבר לתמונת השער.  

מתנדבת עם ציוד רפואי
צילום : "הנס פיין"