חיילת

27.11.1956
מדליקה נרות חנוכה
חיילת
צילום : "לא ידוע"