חיילת עם רובה ויונת שלום

04.12.1956

בגיליון שהתפרסם לאחר מבצע קדש - מלחמת סיני

חיילת עם רובה ויונת שלום
צילום : "לא ידוע"