ברכה מוהליבר

18.12.1956

הנכדה של הרב מוהליבר, למדה ריקוד אצל רינה ניקובה

ברכה מוהליבר
צילום : "לא ידוע"