דבורה כהנוביץ

04.02.1948
דמות השבוע: דבורה כהנוביץ, "אם מוכי הגורל", המייסדת ויושבת הראש של האגודה לעזרת חולי הרוח. בזכות פועלה הוקם בית החולים הראשון המוקדש לטיפול בתחום, בבת ים. הזוכה בתחרות הצילומים: אלה שפירא
דבורה כהנוביץ
צילום : "לא ידוע"