ברברה לורנס

12.02.1957
דוגמנית ושחקנית אמריקאית
ברברה לורנס
צילום : "לא ידוע"