שרה טל

26.02.1957
מלכת היופי לשנת 1956
שרה טל
צילום : "לא ידוע"