חיילת מפרץ שלמה - בנות שארם אל שייך

05.03.1957
חיילת במפרץ שלמה - מאמר מיוחד על שארם אל שייך
חיילת מפרץ שלמה - בנות שארם אל שייך
צילום : "לא ידוע"