דוגמנית

26.03.1957
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"